Скотсдейлдеги хирургия чыдамкай инсулин сезгичтигин жогорулатуу керек
description

Скотсдейлдеги хирургия чыдамкай инсулин сезгичтигин жогорулатуу керек

«Диабет Care» журналда жакында изилдөө диабет жок семиз бейтаптар үчүн, Скотсдейлдеги хирургия, көрсөтүп турат оорулуунун инсулин сезимталдыкты жана изилдөө Roux-ан-Y …